Θέση Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Four business people waiting for job interview in a bright officΟ Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3708 και τίτλο «Στήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου:
Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και έργων, καταχώριση παραστατικών στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών, καταχώριση παγίων και στοιχείων συμβάσεων στο πληροφοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, καταχώριση στοιχείων αποφάσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύνταξη και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ εντολών πληρωμής δαπανών

Απαραίτητα προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ένας) με ειδίκευση στην οργάνωση και διοίκηση
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη / διαχείριση ιστοσελίδας και στη συλλογή, επεξεργασία και οργάνωση στοιχείων σε Βάσεις Δεδομένων
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση και υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων
5. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (FCE)

Συνεκτιμώμενα προσόντα
1. Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ)

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr(link sends e-mail)

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Βαρβάρα Κοπανάκη, τηλ.: 2831077948, email: kopanaki@uoc.gr(link sends e-mail)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.elke.uoc.gr

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *