Θέση Εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Job_Fair_ImageΚαλούμε τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη της κατωτέρω σύμβασης μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως του έργου «Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στον μεταναστευτικό πληθυσμό (ΕΟΧ GR 07/3807) στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας (MIGHEAL-HEALTH INEQUALITIES AMONG MIGRANΤ POPULATION-EEA GRANT)» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αντικείμενο:
Διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμός πορείας υλοποίησης του έργου. Οργάνωση των συναντήσεων εργασίας, των δράσεων δημοσιότητας και προβολής καθώς και της διμερούς συνεργασίας μεταξύ του φορέα υλοποίησης (ΕΚΚΕ) και του συνεργαζόμενου φορέα National Technical Norwegian University (NTNU). Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων.

Παραδοτέα:
Τετραμηνιαία δελτία προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Πρακτικά κοινής επιτροπής παρακολούθησης έργου.
Πρακτικά συναντήσεων εργασίας.
Εκτιμώμενη διάρκεια: 8 μήνες
Εκτιμώμενος χρόνος ενάρξεως του έργου: 10/1/2016

Απαραίτητα προσόντα
– Πτυχίο Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα από τα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης ή Κοινωνικής Πολιτικής
– Ερευνητική εμπειρία στην Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη ή Κοινωνική Πολιτική.
– Τουλάχιστον τριετής επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση, διεξαγωγή και διαχείριση εφαρμοσμένης έρευνας στην Κοινωνιολογία, την Πολιτική Επιστήμη ή Κοινωνική Πολιτική.
– Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel)
– Άριστη γνώση της Αγγλικής (Proficiency ή ισότιμος τίτλος).
– Ικανότητα συγγραφής ερευνητικών εκθέσεων.

Επιθυμητά προσόντα:
– Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια ή συμπόσια ή ημερίδες.
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις στις Κοινωνικές και Πολιτικές Ανισότητες
– Γνώσεις στατιστικής
– Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

Πρόσθετες πληροφορίες: τηλ. Θεώνη Σταθοπούλου 2107491660, theosta@ekke.gr(link sends e-mail) και Aγγελος Τραμουντάνης, τηλ 217491668, atramou@ekke.gr(link sends e-mail).

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *