Θέση Εργασίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-sapΤο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, σε εφαρμογή του Ν. 1568/1985 και του Π.Δ.17/1996, προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, διάρκειας ενός έτους, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας.

Οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας θα είναι οι προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96). Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίζεται στις 120 ώρες ετησίως, ενώ ο προϋπολογισμός όσον αφορά την ετήσια συνολική αμοιβή του Ιατρού Εργασίας ανέρχεται σε 2.700,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να :
α) Είναι Ιατροί, μέλη του Ιατρικού Συλλόγου.
β) Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
γ) Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
2. Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
6. Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο νόμο 3850/2010 (άρθρο 9, παρ. 4), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕΠΕΚ.
7. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας)

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις: 210 7273516, κα Κοντογιάννη

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *