Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Commission having a Job interview.Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2976 και τίτλο «Μελέτη των Μηχανισμων Ποδοκυτταρικής Βλάβης σε ιδοπαθείς και δευτεροπαθείς σπειραματοπάθειες», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Αντικείμενο έργου:
Νοσηλευτικό και τεχνικό για την εκτέλεση κλινικών μελετών που αφορούν νεφρολογικά νοσήματα.

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
Καταγραφή ιστορικού, αιμοληψίες, συσκευασία και αποστολή δειγμάτων στο εξωτερικό, μέτρηση σφυγμικού κύματος της αορτής. Μελέτη βιοεμπέδισης

Αμοιβή αναδόχου:
Καθαρό ποσό 12.682,92€, ΦΠΑ: 2.917,08€, Σύνολο: 15.600,00€
Διάρκεια σύμβασης: 12μήνες

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
– Εμπειρία στη μέτρηση σφυγμικού κύματος της αορτής και της κεντρικής αρτηριακής πίεσης
– Εμπειρία στη χρήση βιοεμπέδισης
– Γνώση Η/Υ (ECDL ή αντίστοιχα)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
– Καλή γνώση αγγλικών (lower ή αντίστοιχο)
– Εμπειρία στις φλεβοκεντήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας για την διαδικασία υποβολής προτάσεων και ενστάσεων:
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΠΚ, κ. Θωμάκης Ζαφείρης, τηλ. 2810393166, email: thomakis@uoc.gr(link sends e-mail)
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Καθ. Ευγένιος Δαφνής, Τηλέφωνο : 6977664913, mail:eugenedaphnis@yahoo.gr

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *