Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων “Οδυσσέας” (Αγρίνιο)

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobhuntΤο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ TΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» προκηρύσσει μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού –Πτυχιούχου Οικονομικών Επιστημών (με άδεια Λογιστή –Φοροτέχνη Τάξης Α και εν ελλείψει αυτού Τάξης Β), με σύμβαση Aορίστου Xρόνου, για την κάλυψη πάγιων αναγκών του Κέντρου Πρόληψης.

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (με άδεια Λογιστή –Φοροτέχνη Τάξης Α και εν ελλείψει αυτού Τάξης Β)
– Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
– Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.

Επιθυμητά προσόντα:
– Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις Οικονομικές Επιστήμες .
– Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις Οικονομικές Επιστήμες.
– Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε Προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις
– Δίπλωμα οδήγησης.

Επισημάνσεις:
Για την πρόσληψη απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής.
Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν:
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
– Βιογραφικό σημείωμα.
– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
– Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
– Φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
– Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, οδός Φλώρας Καραπαπά 3 στο Αγρίνιο, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.00 με 15.00 από Δευτέρα 04/01/2016 μέχρι και Τετάρτη 13/01/2016

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική σελίδα του Κέντρου Πρόληψης «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (www.kp-odysseas.gr) όπου έχουν αναρτηθεί η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης καθώς και στα τηλέφωνα 26410-55275 & 26410- 28770.

Επισυναπτόμενο αρχείο:

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *