Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 23

jobhunt9 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης των Ευρωπαικών ερευνητικών έργων T-NOVA, VITAL, SESAME, SONATA, VISION, CHARISMA (Πτυχιούχος Πανεπιστημίου θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην πληροφορική, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου επιστήμης πληροφορικής) 

Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «BigDataEurope – Integrating Big Data, Software and Communities for Addressing Europe’s Societal Challenges» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό με εξειδίκευση σε σχετικό αντικείμενο,Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διδακτορικός τίτλος) 
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «COR-skills – «Collaborative learning for enhancing practical skills for patientfocused interventions in gait rehabilitation after orthopedic surgery”» (Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με θέματα επεξεργασίας πολυμεσικών δεδομένων) 
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος MATHISIS-«Managing Affective-Learning Through Intelligent Atoms and Smart Interactions» (Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών )
Καταληκτική Ημερομηνία: 26/02/2016

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Tεχνολογία γνώσεων και λογισμικού» (Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στην Πληροφορική/Επιστήμη Υπολογιστών ή/και Τηλεπικοινωνιών, ή Ηλεκτρ. Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ)
Καταληκτική Ημερομηνία:15/02/2016

πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
One master student position at the Institute of Electronic Structure and Laser (IESL) of the Foundation for research and Technology Hellas (FORTH)
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Κτηνίατρο και Τεχνολόγο Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής στον Γενικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων “Ένωση Αγροτών”
Μενού