Θέσεις Εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 21

3D_Printing_JobsΤο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – Δήμητρα εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας του ΕΕΠΓ Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου”

1). Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχιούχος Γεωπονίας-Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας ή Βιολογίας ή Χημείας
– Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο Μικροβιολογία Τροφίμων
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διαχείριση ερευνητικών έργων
– Γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της μικροβιολογίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα σε μικροοργανισμούς, σε χημικές αναλύσεις τροφίμων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, σε χημικές αναλύσεις τροφίμων με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών (GC-MS, RAMAN, e-nose,image analysis,κλπ), καθώς και σε οργανοληπτικές αξιολογήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

2). Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχιούχος Γεωπονίας-Επιστημών τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Βιοτεχνολογίας ή Βιολογίας ή Χημείας
– Κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή Μικροβιολογία Τροφίμων
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον πειραματικό σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην διαχείριση ερευνητικών έργων
– Γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο της μοριακής μικροβιολογίας τροφίμων και πιο συγκεκριμένα σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων για αλλοιογόνους και παθογόνους μικροοργανισμούς, με την χρήση μοριακών τεχνικών ταυτοποίησης μικροοργανισμών (PFGE, PCR, Gel Electrophoresis, κλπ)
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

3). Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχιούχος Γεωτεχνικών Επιστημών
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών α’ βαθμού
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση, παρακολούθηση και αποτίμηση του αντικειμένου ερευνητικών έργων
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διάχυση αποτελεσμάτων έργων
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

4). Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχιούχο Οικονομικών επιστημών
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών α’ βαθμού σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του ανατιθέμενου έργου (Οικονομία-Διοίκηση)
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και αποτίμηση του οικονομικού εντιεκιμένου προγραμμάτων Γ’ ΚΠΣ, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών προγραμμάτων
– Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία 2 ετών σε λογιστικά πακέτα διαχείρισης προγραμμάτων (κατά προτίμηση της OPEN TECHNOLOGY SERVICES ‘OTS’)
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102845940 (Δρ Ν. Χωριανόπουλος)

Πηγή: career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις στην μονάδα Εθνοφυλακής του Ελληνικού Στρατού
Προηγούμενο άρθρο
Θέση Εργασίας για Υπεύθυνο πωλήσεων-Μarketing στην Action Consulting (Ρέθυμνο)
Μενού