Αιτησεις για 384 μόνιμους και εποχικούς πτυχιούχους σε δημους, υπουργεία, ΔΕΚΟ

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasiakaΣε εξέλιξη βρίσκονται εννέα διαγωνισμοί για την πρόσληψη 384 μονιμων και εποχικών πτυχιούχων σε διάφορους φορείς του Δημοσίου τομέα. Δειτε παρακάτω τους φορείς που αναζητούν προσωπικο.

72 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στον ΟΚΑΝΑ

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Νοσηλευτές/τριες, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.Δειτε πως κατανέμονται οι θεσεις εδω

3 προσλήψεις στον Όμιλο UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης

Ο Όμιλος UNESCO για τον Πολιτισμό της Ειρήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 31/12/2016), τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ». ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ οι θέσεις αφορούν: 1 ΠΕ Φαρμακοποιό ή ΔΕ βοηθό φαρμακοποιού για την δομή του κοινωνικού φαρμακείου που βρίσκεται στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας και 2 ΤΕ ή ΔΕ Στέλεχος κουζίνας για την δομή του συσσιτίου που βρίσκεται στο δήμο του Κορυδαλλού. Δειτε εδω την προκήρυξη

Νηπιαγωγός στο Δήμο Καρδίτσας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας, που εδρεύουν στην Καρδίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ. Δειτε εδω την προκήρυξη

Θέση για δημοσιογράφο στη Θεσσαλονίκη

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΕΠΘΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΠΘΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Ψηφιοποίηση και διάσωση οπτικοακουστικού αρχείου της ΔΕΠΘΕ / πρόδρομες εργασίες» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 1 ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ. Δειτε εδω την προκήρυξη

30 προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στο Δήμο Αθηναίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 3 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής, 3 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων, 2 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών, 2 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων , 1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων, 3 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων, 2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων, 1 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων, 2 ΠΕ Ψυχολόγων, 2 ΠΕ Νοσηλευτών, 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 2 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών, 2 ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών και 2 ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.Δειτε εδω την προκήρυξη

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Πέλλας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) με βάση την έγκριση ΦΕΚ2863/τβ/08-09-16 και προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2016-2017 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό:Δέκα πέντε (15) Καθηγητές Π.Φ.Α. με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.Δειτε εδω την προκήρυξη

80 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής στο Δήμο Αμαρουσίου

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» προκηρύσσει-ανακοινώνει την πρόσληψη έως ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (µε ωριαία αποζηµίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2016-2017, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δια της ∆ιεύθυνσης «Άθληση για Όλους», Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισµού, Επιστηµονικής Υποστήριξης και ∆ιεθνών Σχέσεων…Δειτε εδω την προκήρυξη

124 προσλήψεις στις Υπηρεσίες Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και Κορινθίας, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» και «Νομική συνδρομή και εκπροσώπηση» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014- 2020. Δειτε εδω την προκήρυξη

Προκήρυξη 3Κ/2016 για 58 μόνιμους πτυχιούχους σε 4 υπουργεία και στην ΗΔΙΚΑ

Προκήρυξη 3K/2016 του ΑΣΕΠ για την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα οκτώ (58) θέσεων μονιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία, Ε.Α.Κ.Θ), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.). Συγκεκριμένα, πρόκειται για: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα μία (51) θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων: Πληροφορικής, Πληροφορικής (Hardware), Πληροφορικής (Software) και Διοικητικού Οικονομικού και Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά (7) θέσεις των κλάδων/εδικοτήτων: Πληροφορικής, Πληροφορικής (Software) και Πληροφορικής (Hardware). Δειτε αναλυτικά την προκήρυξη εδω.

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *