Θέσεις Εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

edu_2015_2_24_10_57_44_b2Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 737/Θ.19 ο/27.10.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΦΧΧ4691Ο3-91Σ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘Διαχείριση Έργων Επιχορήγησης Εθνικής Συμμετοχής 2014-2016’ – ‘The Condense managing System: Production of novel fertilizers from manure and olive mill wastewater’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων.
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σχετικός με θέματα προστασίας περιβάλλοντος.
– Υποψήφιος Διδάκτορας σε θέμα συναφές με το περιβάλλον.
– Καλή Γνώση Αγγλικών.
-. Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπονίας.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Άριστη γνώση Αγγλικών

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: κος Θρασύβουλος Μανιός, Τηλέφωνο: 2810 379456, e-mail: tmanios@staff.teicrete.gr(link sends e-mail)

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.teicrete.gr

 

 

Πηγή: career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *