Θέση Εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

stock-photo-college-professor-handsome-young-college-professor-smiles-charmingly-while-folding-his-arms-and-338876321Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 735/Θ.12ο/12.10.2016 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ο574691Ο3-Ψ24, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης, τα οποία είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τους πόρους 6-9% των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχιούχος ΑΕΙ.
– Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία γραμματειακής ή και διοικητικής υποστήριξης τουλάχιστον 2,5 ετών σε δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς ή ιδιωτικές εταιρείες που να διαθέτουν συλλογικά όργανα διοίκησης*.
– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
– Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία χρήσης λογισμικού προγραμμάτων διαχείρισης ιστοσελίδων και ιστολογίου
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία χρήσης λογισμικού GIS (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών)

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας: κος Χαράλαμπος Κουτρούλης, τηλέφωνο: 2810 379347 και e-mail: kutrulis@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *