Δείτε πώς να κλείσετε ανενεργό μπλοκάκι με χαμηλό πρόστιμο

Κοινοποιήστε το άρθρο

newego_LARGE_t_1101_54138862_type13145Ευκαιρία σε όσους σταμάτησαν να ασκούν το επιτήδευμά τους ή δεν έχουν εισόδημα από αυτό, αλλά δεν δήλωσαν τη διακοπή της δραστηριότητας αυτής στην εφορία, να προβούν με «συνοπτικές διαδικασίες» σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών και να γλιτώσουν από φόρους και τέλος επιτηδεύματος, πληρώνοντας πρόστιμο μόνον 100 ευρώ, δίνει με απόφασή του που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Aν για παράδειγμα κάποιος αμειβόταν με μπλοκάκι μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 και στη συνέχεια προσλήφθηκε ως μισθωτός αλλά δεν «έκλεισε» στην εφορία, μπορεί πλέον να κάνει δήλωση βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, δηλαδή με ημερομηνία Δεκεμβρίου 2011 και όχι την ημερομηνία που εμφανίζεται στην ΔΟΥ για να την υποβάλει.
Έτσι θα γλυτώσει από μια σειρά επιβαρύνσεων όπως το τέλος επιτηδεύματος, αλλά και να ζητήσει αναδρομικά την απαλλαγή του από οφειλές τους για ασφαλιστικές εισφορές (πχ στον ΟΑΕΕ) για όλο το προηγούμενο από την δήλωση διάστημα.

Για να γίνει αυτό βέβαια, σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, θα πρέπει να μην έχει εκδώσει ο φορολογούμενος τιμολόγια ή αποδείξεις και να μην έχει λάβει τιμολόγια για επαγγελματικές δαπάνες, με άλλα λόγια θα πρέπει να φαίνεται και στα βιβλία και τα στοιχεία του ότι δεν υπήρχε δραστηριότητα.

Τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας (έντυπο Μ4).

Μεταξύ άλλων η απόφαση για τις εκπρόθεσμες διακοπές των επιχειρήσεων προβλέπει ότι:

1. αφορά φορολογούμενους (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που:
α. δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
β. δεν έχουν, εφόσον είναι εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης τους

2. Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.

3. Για δήλωση διακοπής εργασιών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

4. Εάν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό ευρώ.

5. Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία διακοπής μετά τη δημοσίευση της παρούσας, απαιτείται να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.

6. Επίσης για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες είναι υποχρεωτική η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι κατά την ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.

7. Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ελέγχει πρωτίστως ότι δεν έχει καταχωρηθεί στο TAXIS αλλαγή έδρας, Κ.Α.Δ., μελών, εταίρων κ.λπ., σε χρόνο μεταγενέστερο της δηλωθείσας σαν ημερομηνίας διακοπής εργασιών.

Εάν έχει καταχωρηθεί σχετική μεταβολή σε χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της τελευταίας καταχωρηθείσας μεταβολής.

8. Για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μέσω του ΟΠΣ, επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελματικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως.

9. Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών, λαμβάνονται υπ’όψιν:
– η μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών
– η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

10. Τυχόν υποβολή μηδενικών δηλώσεων (Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, Φ.Π.Α.) καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών, δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών.

11. Πριν τη διακοπή, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο της παύσης εργασιών.

12. Κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

13. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της δήλωσης διακοπής εργασιών στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS, χορηγείται στο φορολογούμενο βεβαίωση διακοπής εργασιών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

 

Πηγή:ethnos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *