Θέσεις εργασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Κοινοποιήστε το άρθρο

3 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ με την από 09/12/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση του έργου BleuTourMed_C3, «Maritime and Coastal SustainaBLE Tourism in the Mediterranean – Community building, Communication and Capitalisation» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG MED, και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από εθνικούς πόρους προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου δύο (2) άτομα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έργου και ένα (1) άτομο από την υπογραφή της σύμβασης και για 18 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, και αμοιβή ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία του έργου, το φυσικό αντικείμενο και με ευθύνη του επιστημονικά υπευθύνου.Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή αναγνωρισμένο πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την πολεοδομία, χωροταξία και ανάπτυξη.
– Υποψήφιος διδάκτορας σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου χώρου
– Τουλάχιστον 4ετής εμπειρία στο συντονισμό και τη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (διαχείριση επικοινωνίας, σύνταξη αναφορών, οργάνωση υλικού και βάσεων δεδομένων κτλ) σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.
– Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Άριστη γνώση γερμανικής γλώσσας.
– Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
– Γνώση εργαλείων SPSS, GIS
– Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε διεθνείς συλλογικούς τόμους/πρακτικά συνεδρίων
– Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε συναφή πεδία.Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ή αναγνωρισμένο πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την πολεοδομία, χωροταξία και ανάπτυξη.
– Διδακτορικές σπουδές σε ζητήματα οικονομικών στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο σε Μεσογειακό επίπεδο (λιμενικές υποδομές, θαλάσσιες μεταφορές κτλ).
– Τουλάχιστον (1) ενός έτους εμπειρία στη συμμετοχή ερευνητικών προγραμμάτων σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
– Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε διεθνείς συλλογικούς τόμους/πρακτικά συνεδρίων
– Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε συναφή πεδία.Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών Επιστημών ή αναγνωρισμένο πτυχίο από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε κοινωνικές επιστήμες
– Υποψήφιος διδάκτορας σε κοινωνικές επιστήμες
– Τουλάχιστον 4ετής εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (σε περιβάλλον ΕΛΚΕ)
– Τουλάχιστον 3ετής εμπειρία στη συμμετοχή ερευνητικών προγραμμάτων σε περιβάλλον ΕΛΚΕ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Γνώση Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 – 9201508 /1514 κυρία Λιάτσου.

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *