Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), λαμβάνοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010

Β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997 και του άρθρου 14 του ν.3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009

Γ) Την υπ’ αριθ. 30/Θ.14/12.12.2016 (ΑΔΑ:7Γ3Α4691ΟΙ‐7ΒΦ) απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Ιδρύματος

Δ) Τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου «ΠΜΣ Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Β΄ Κύκλος Σπουδών 2016‐2018», με κωδ. ΕΛΚΕ 11351 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Διακομιχάλη Μιχαήλ, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) Συνεργάτη για τις ανάγκες του ανωτέρω έργου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ), κατά προτίμηση στις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες
– Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών, κατά προτίμηση στις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες
– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση Η/Υ
– Προηγούμενη εμπειρία στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη Π.Μ.Σ.
– Επικοινωνιακές δεξιότητες και ευελιξία στο ωράριο εργασίας – εκτίμηση βάση προφορικής συνέντευξης
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασηςΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα26820‐50579/26820‐50554/26810‐50038.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *