Ανοίγει ο ειδικός λογαριασμός για το ΕΣΠΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ενίσχυση της ρευστότητας για τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ φέρνει η ενεργοποίηση του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού. 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, Αλ. Χαρίτση, ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός που τίθεται σε λειτουργία εξασφαλίζει αποκλειστικά στους δικαιούχους ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Χάρη σε αυτό τον νέο μηχανισμό δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να προχρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η χρήση του λογαριασμού από τους δικαιούχους κρατικών ενισχύσεων δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε δικαιούχος δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό είτε να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της επιχορήγησης. Υστερα από αίτημα του δικαιούχου στο οποίο θα δηλώνει τη βούλησή του για χρήση του escrow και τη δήλωση προσχώρησης στην σύμβαση, δημιουργείται στον escrow account, που αφορά τη δράση στην οποία έχει ενταχθεί, υπο-λογαριασμός/μερίδα στο όνομά του.

Το επενδυτικό σχέδιο
Για την αποδέσμευση της χρηματοδότησης ο δικαιούχος, αφού πρώτα έχει ολοκληρώσει μέρος του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να υποβάλει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων αίτημα επαλήθευσης – καταβολής των δαπανών του, συνυποβάλλοντας τα μερικώς εξοφλημένα τιμολόγια και τυχόν ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής. Το μη εξοφλημένο ποσό των τιμολογίων θα καταβληθεί στη συνέχεια από τον Ανοικτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό. Στις Δράσεις που το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 100% Νεοφυής Επιχειρηματικότητα – Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τιμολόγια θα είναι μερικώς εξοφλημένα ως προς τη μη επιλέξιμη δαπάνη .

Υστερα από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης – ΕΦΕΠΑΕ, δίνεται εντολή στο Ταμείο να αποδεσμεύσει – εκταμιεύσει από τον λογαριασμό του δικαιούχου συγκεκριμένο ποσό υπέρ κάθε παρόχου – προμηθευτή του δικαιούχου και για λογαριασμό του και μέχρι το ανώτατο ύψος της δημόσιας δαπάνης. Στη συνέχεια η εντολή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον ΕΦΕΠΑΕ στο Ταμείο που εκτελεί τις πληρωμές καταβάλλοντας άμεσα τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς που τηρούν οι πάροχοι – προμηθευτές του δικαιούχου σε πιστωτικά ιδρύματα.

 

 

Πηγή:ethnos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *