Θέσεις εργασίας στο Ι.Κ.Υ.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 395

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με εργολάβους/ανάδοχους για έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ. ως Εθνική Μονάδα.

Θέση 1-2

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
-Γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κατεύθυνση στην Επιστήμη Υπολογιστών / Πληροφορική ή συναφές με αυτό γνωστικό πεδίο.
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
– Γνώση και εμπειρία σε: α) Java και J2EE (EJB, CDI, XML, Web Services, REST, SOAP, JPA, JDBC) β) Oracle DBMS 10g ή 11g ή 12c γ) MS SQL SERVER δ) Oracle PL/SQL ε) Oracle forms ζ) Oracle ADF η) Web εφαρμογές (HTML, CSS, Javascript)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Τμήματος
– Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
– Γνώση χειρισμού Η/Υ
– Πενταετής επαγγελματική εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εγργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγούμενο άρθρο
Έρχεται ο ηλεκτρονικός κατάλογος των φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις
Μενού