Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.), µε την υπ΄ αριθµ.: 12/11-04-2017 (Θέµα 2ο) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών στα πλαίσια του έργου µε τίτλο: «ERASMUS+ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2016)» το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων που υπέχει εν προκειµένω στη θέση Εθνικής Μονάδας Συντονισµού για τους τοµείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ [ΥΑ 194858/ΙΑ/18.12.2013 ΥΠΑΙΘ απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης όλων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ERASMUS+ (ΦΕΚ 3350, Β’, 30.12.2013) και την υπ’ αριθ. ΥΑ 105131/H1/01.07.2015 Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 1404, Β, 07-07-2015), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτοµο και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απαιτούµενα Προσόντα:
– Βασικός τίτλος σπουδών στην αγγλική φιλολογία
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο µάρκετινγκ & επικοινωνία
– Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε γραµµατειακή & διοικητική υποστήριξη
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
– ∆ιαχείριση διαδικτυακών ιστοσελίδων και εφαρµογών Η/Υ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντίνα Ανδρουλάκη στο τηλέφωνο: 210-5381565.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *