Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για 209 θέσεις μετατάξεων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Μέχρι την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για 209 θέσεις στο δημόσιο τομέα που προσφέρονται για μετατάξεις.

Συνοπτικά:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετατάξεις ή μεταφορές προσωπικού συνολικά δέκα (10) ατόμων-Υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Α.Δ., Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες Δ.Υ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Ο.Γ.Α. (ΑΘΗΝΑ)

2ΤΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Ο.Γ.Α. (ΑΘΗΝΑ)

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Δ. Ο.Γ.Α. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

1ΤΕ Πληροφορικής, Π.Δ. Ο.Γ.Α. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΤΡΑ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μόνιμοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπάλληλοι Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. και Δ.Υ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 5ετή τουλάχιστον υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω διάταξης δεν εμπίπτουν οι Υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών, των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, του Ε.Σ.Υ., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Εκπαιδευτικοί οι Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ., οι Υπάλληλοι Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Δ.Ε.Κ.Ο/Κρατικών Εταιριών και γενικά Υπαλλήλων που δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο έντυπο) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει, στη διεύθυνση:

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, Πατησίων 30, Τ.Κ. 101 70, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 1519240-217.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-04-2017 έως και 28-04-2017

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: Πρόσληψη 199 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές της ανάγκες σε διάφορους κλάδους, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη Προσωπικού, συνολικά (199) Μονίμων Υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών εντός και εκτός Αττικής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Μόνιμοι Υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Δ.Υ.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει 5ετία από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή έχουν οιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή κ.τ.λ.). (αρθ. 19 παρ. 5 του Ν. 3801/2009)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε:

αυτοπροσώπως στην ταχ. διεύθυνση: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Πρωτόκολλο, Ισόγειο Κτιρίου, Καραγιώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα,

είτε : ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Β’, Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-04-2017.

 

 

Πηγή:aftodioikisi.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *