747 προσλήψεις σε δήμους, ΔΕΚΟ και νοσοκομεία

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 245 εποχικών υπαλλήλων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών σε αρχαιολογικούς χώρους εντός ορίων Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας και Ποντοκώμης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 28 Απριλίου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν: 31 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 1 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Αρχαιοβοτανολόγοι), 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγοι), 2 ΠΕ Αρχαιολόγοι με εξειδίκευση στη μελέτη ανθρώπινου οστεολογικού υλικού, 6 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης (κατεύθυνση Α) και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Εργων Τέχνης, 3 ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στη σχεδίαση αρχαιολογικών ευρημάτων και 200 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής – Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04 (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1).

Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες προσλήψεις προέρχονται από το πακέτο των 2.388 θέσεων που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το υπ. Πολιτισμού και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων λόγω της μεγάλης δαπάνης που προκύπτει και καλείται να καλύψει η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Οι προσλήψεις αφορούν, κυρίως, σε δύο συγκεκριμένες Εφορείες Αρχαιοτήτων, της Φλώρινας και της Κοζάνης, όπου και βρίσκονται τα κυριότερα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ. Ουσιαστικά, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έργο δεν απασχολείται σε έργα πολιτισμού αλλά παρίσταται στις μονάδες παραγωγής ενέργειας και στα ορυχεία λιγνίτη για τις περιπτώσεις που ίσως βρεθούν κάποια αρχαία. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων για τις 2.338 θέσεις είναι: 319 ΠΕ Αρχαιολόγοι, 9 ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 2 ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (με εξειδίκευση στην 3D απεικόνιση), 5 ΤΕ Διοικητικοί, 2 ΔΕ Διοικητικοί, 1.440 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες, 50 ΔΕ Εργατοτεχνίτες, 350 ΥΕ Εργάτες, 6 ΤΕ Λογιστές, 17 ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Εργων ή Εργων Υποδομής, 5 ΠΕ Οικονομικού, 6 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, 6 ΠΕ Προγραμματιστές, 46 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & Εργων Τέχνης, 49 ΔΕ Σχεδιαστές, 5 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής, 9 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί, 6 ΔΕ Φύλακες Εργοταξίου Ημέρας και 6 ΔΕ Φύλακες Εργοταξίου Νύχτας.

 

Από 26 Απριλίου οι αιτήσεις για 70 μόνιμους στην ΕΥΑΘ

 

Αύριο ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 70 μόνιμες θέσεις στην Εταιρία Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ). Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη με την οποία τίθεται σε εφαρμογή ο ν. 4440/2016, ο οποίος προβλέπει τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στο σύστημα προσλήψεων με ποσοστό 15% των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους. Στην προκήρυξη συμπεριλαμβάνονται επτά θέσεις για άτομα με αναπηρία και τρεις θέσεις για άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο ΑΜΕΑ, καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία, όπως ορίζεται στον ν. 4440/2016. Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης A.E. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) έχει σκοπό την ύδρευση, αποχέτευση και αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής της αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο της διαχείρισης του πλήρους κύκλου εκμετάλλευσης του νερού, από το σύστημα υδροφορίας μέχρι του αποδέκτη των προϊόντων χρήσης του. Στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας πόσιμο νερό, στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και στην αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 10 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη. Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 15ης Μαΐου 2017.

 

 

Εως 8/5 οι αιτήσεις για 48 μόνιμους

Εως και τις 8 Μαΐου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις 48 θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.). Η κατανομή των θέσεων είναι: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δέκα επτά (17) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων (ειδ. Φυσικών), ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής (Software), ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής (ειδ. Επιστήμης Η/Υ), ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί και ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί. Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), οκτώ (8) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών (Εκτυπωτών), ΤΕ4 Γραφικών Τεχνών (Φωτοστοιχειοθετών) και ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), είκοσι δύο (22 ) θέσεις.Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Κλειδούχοι και ΔΕ Σταθμάρχες. Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), μία θέση (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας: ΥΕ Εργατών. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Προκήρυξη για 20 νέους γενικούς διευθυντές υπουργείων

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει. Η προκήρυξη αφορά είκοσι (20) θέσεις Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων: Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού. Η επιλογή θα διενεργηθεί από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν (1) Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016. Για τη συμμετοχή τους στην Προκήρυξη οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

 

Πηγή:eleftherostypos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *