Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2280 και τίτλο Πρόγραμμα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών Π.Κ.,(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κου. Οικονομίδη Βασιλείου, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΠΕ Οικονομικού (ΑΕΙ) ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο με τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, τουλάχιστον δύο (2) ετών κατά την τελευταία πενταετία
– Τεκμηριωμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ.
– Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Θωμάκης Ζαφείριος, τηλ.: 2810393166, email: thomakis@uoc.gr(link sends e-mail).

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *