Θέση Εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Διερεύνηση χωροθέτησης νέου ΧΥΤΥ Π.Ε. Ρεθύμνου», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81602 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Ευάγγελο Γιδαράκο, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, διάρκειας 10 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του ως άνω έργου και εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης και τις ανάγκες του ως άνω έργου.

Απαραίτητα Προσόντα – Κριτήρια:
– Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εξειδικευμένη εμπειρία σε ερευνητικό έργο που αφορά τη δεδομένη περιοχή μελέτης σε συναφές αντικείμενο
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Κατοχή διπλώματος οδήγησης Β Κατηγορίας

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (τηλ. 28210 37040, email mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Ειρήνη Κουτσογιαννάκη (τηλ. 28210 37063, emai irene.koutsogiannaki@enveng.tuc.gr(link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *