Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 757/Θ.22ο/26.04.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΩΞΡ4691Ο3-ΒΜΧ, ανακοινώνει ότι προτίθεται
να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Graphene-based disruptive technologies-GrapheneCore1», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
– Υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με θέμα εργασίας (thesis) συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό οργανικών και υβριδικών φωτοβολταϊκών διατάξεων βασισμένες σε γραφενικές νανοδομές.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
– Υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με θέμα εργασίας (thesis) συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στον χαρακτηρισμό οργανικών και υβριδικών ηλεκτρονικών διατάξεων βασισμένων σε γραφενικές νανοδομές.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Φυσικής.
– Υποψήφιος διδάκτωρ με θέμα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με θέμα εργασίας (thesis) συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές λέιζερ για την ανάπτυξη οργανικών φωτοβολταϊκών διατάξεων βασισμένων σε γραφενικές νανοδομές.

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
– Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε μεταπτυχιακό με εργασία συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό περοβσκιτών φωτοβολταϊκών διατάξεων βασισμένες σε γραφενικές νανοδομές.

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Χημείας ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού.
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με θέμα εργασίας (thesis) συναφή με το αντικείμενο του έργου.
– Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα χημικής αναδόμησης γραφενικών νανοδομών.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: κος Εμμανουήλ Κυμάκης, στο τηλ. 2810-379895, 2810-379157, και στο email: kymakis@staff.teicrete.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *