Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «CrowdHEALTH —Collective wisdom driving public health policies» (Grant Agreement 727560) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα µε χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 29/02/2020, µε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης σε ενδεχόμενη παράταση της διάρκειας του έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Γνώση τεχνολογιών και μηχανισμών διαλειτουργικότητας δεδομένων (π.χ. SPARQL, OWL)
– Γνώση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων υγείας (π.χ. HL7, FHIR, openEHR)
– Γνώση Java και αρχών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
– Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια με κριτές
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency)

Θέση 2
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-
– Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα Πληροφοριακά Συστήματα-
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Γνώση τεχνολογιών και μηχανισμών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων
– Γνώση τεχνολογικών νεφοϋπολογιστικής και διαδικτύου αντικειμένων (έμφαση σε ετερογενή αντικείμενα)
– Γνώση Java και αρχών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
– Γνώση SQL, NoSQL, σχεδιασμού βάσεων δεδομένων, κατανεμημένης αποθήκευσης δεδομένων και τεχνολογιών διαδικτύου
– Δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της θέσης σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια με κριτές
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency) ανεξάρτητα της βαθμολόγησης

Θέση 3
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Γνώση προτύπων διαλειτουργικότητας στατιστικών δεδομένων (π.χ. SDMX, DDI)
– Γνώση τεχνολογιών αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης
– Γνώση Java, Android και αρχών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
– Γνώση διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα (π.χ. Hadoop, Spark)
– Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξης λογισμικού
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Θέση 4
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διπλωματική/Πτυχιακή Εργασία Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
– Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα Πληροφοριακά Συστήματα
– Γνώση τεχνολογιών και μηχανισμών διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων
– Γνώση τεχνολογικών νεφοϋπολογιστικής και διαδικτύου αντικειμένων
– Γνώση μεθόδων αναγνώρισης προτύπων και εξόρυξης δεδομένων
– Γνώση Java και αρχών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
– Γνώση SQL, NoSQL, σχεδιασμού βάσεων δεδομένων, κατανεμημένης αποθήκευσης δεδομένων και τεχνολογιών διαδικτύου
– Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Σιτόπουλο Δημήτριο, στο τηλ. 210 4142615 και στο email dimsit@unipi.gr(link sends e-mail) κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.kep.unipi.gr 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *