Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στo πλαίσιo υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 4521 και τίτλο GEOSCALE (Scale Inhibition in Geothermal Plants),(εφεξής «πρόγραμμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς, και τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του κου. Δημάδη Κωνσταντίνου, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Χημείας της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χημεία της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη Εμπειρία στη Μελέτη σχηματισμού δυσδιαλύτων αλάτων (άμορφου διοξειδίου του πυριτίου, μεταλλο-πυριτικών και μεταλλο-σουλφιδίων) σε γεωθερμικά υδατικά συστήματα, και μέθοδοι παρεμποδισμού τους με χρήση χημικών προσθέτων.
– Τεκμηριωμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ.
-Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σχετικές με το ερευνητικό αντικείμενο της εργασίας σε διεθνή περιοδικά με κριτές
– Βεβαίωση εγγραφής από Ένωση Ελλήνων Χημικών

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: κ. Κωνσταντίνος Δημάδης, Τηλέφωνο: 2810-545051 Ε-mail: demadis@uoc.gr

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *