Θέση εργασίας για Δικηγόρο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 5/04.05.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 46ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο, για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
– Πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
– Να είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης.
– Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ΄αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
– Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
– Να έχει επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική τουλάχιστον δέκα (10) ετών στα γνωστικά αντικείμενα πρωτίστως του δημοσίου δίκαιου, αλλά και του αστικού και του ποινικού δικαίου, η οποία εμπειρία να αποδεικνύεται από σχετικές δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις κ.ά.
– Να είναι ενήμερος-η ως προς τις υποχρεώσεις του-ης που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς επίσης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του-ης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σοφία Σωτηρίου (τηλ. 2710-230380).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *