Θέση εργασίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου, έχοντας υπόψη: α) τον ν.4310/14, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 24 του ν.4386/2016 και β) τη με αριθμ. 10/16-5-2017 (θέμα 1ο) απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου και προκηρύσσει στο πλαίσιο λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πελοποννήσου προκηρύσσει μία (1) θέση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως “Σύμβουλος Διοίκησης – Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη».

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση.
– Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Επιτροπής Ερευνών Α.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Π.Μ.Σ., ή του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής γενικότερα, όπως τεκμηριώνεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις.
– Εμπειρία στην υλοποίηση-διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα διάρκειας, τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
– Τεκμηριωμένη, τουλάχιστον πολύ καλή, γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ.
– Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού Η/Υ (όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ) στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 27210 45125, αρμόδια κ. Πρεζεράκου Ελένη.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *