Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020»,με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81580 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Θέση 1-2
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών, ή ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Ετήσια εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση έργων ή σε όλες τις εργασίες μηχανογραφημένου λογιστηρίου του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που τηρεί βιβλία γ’ κατηγορίας
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Διοικητικών Επιστημών ή Νομικών Επιστημών, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Για τους υποψηφίους ΠΕ Νομικής Σχολής απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου (βλ. ΑΠ 229/2004, ΕΔΚΑ 2005.862, Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 155/2005, 573/2005, 603/2004, 135/2006, 137/2009).
– Εμπειρία στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς του ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωσης θέσης
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (τηλ. 28210 37040, email mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Ειρήνη Κουτσογιαννάκη(τηλ. 28210 37063).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *