Θέση εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Πειραιά Τεχνολογικού Τοµέα (Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.), µε την υπ΄ αριθµ.: 15/18-05-2017 (Θέµα 7ο) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών στα πλαίσια του έργου µε τίτλο: «ERASMUS+ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑ107-2016)» το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων που υπέχει εν προκειµένω στη θέση Εθνικής Μονάδας Συντονισµού για τους τοµείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+ [ΥΑ 194858/ΙΑ/18.12.2013 ΥΠΑΙΘ απόφαση ανάθεσης της διαχείρισης όλων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ERASMUS+ (ΦΕΚ 3350, Β’, 30.12.2013) και την υπ’ αριθ. ΥΑ 105131/H1/01.07.2015 Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ 1404, Β, 07-07-2015), ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτοµο και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν πρόταση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απαιτούµενα Προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης µε ειδικότητα στην Πληροφορική
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) µηνών στην διαχείριση ιστοσελίδας (έλεγχος, επικαιροποίηση, ανανέωση)
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) µηνών στην διαχείριση και στον έλεγχο οικονοµικού πληροφοριακού συστήµατος
– Γνώση προγραµµατισµού Η/Υ (MySQL, SQL, C++, Java)
– Καλή γνώση των λογισµικών Excel, Word και PowerPoint
– Καλή Γνώση Αγγλικών
– Καλή Γνώση Γερµανικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορού να επικοινωνήσουν με την κα. Κωνσταντίνα Ανδρουλάκη στο τηλέφωνο: 210-5381565.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *