Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Scalable multidimensionAl sitUation awaReness sOlution for protectiNg european ports – “SAURON”/ H2020-CIP- 2016-2017» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί µε σύμβαση ανάθεσης έργου µε έξι (6) φυσικά πρόσωπα, µε χρονική διάρκεια και απασχόληση όπως περιγράφεται παρακάτω, µε δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση 1
Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής/ Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων ή Θετικών Επιστημών.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διαχείριση Έργων ή αντίστοιχο.
– Τουλάχιστον 10ετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε έρευνα και διαχείριση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, με αντικείμενο Πληροφορική ή αντίστοιχο, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τουλάχιστον για κατηγορίες έργων ICT, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Θέση 2
Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής/ Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων ή Θετικών Επιστημών.
– Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική ή αντίστοιχο.
– Γνώση σχεδιασμού και ανάλυσης Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα σε μοντελοποίηση διαδικασιών και ανάλυση σεναρίων χρηστών, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Γνώση μοντέλων διαχείρισης κινδύνων Πληροφοριακών Συστημάτων και εφαρμογών e-government, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Θέση 3
Απαραίτητα Προσόντα:
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε Πληροφοριακά Συστήματα ή αντίστοιχο.
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής/ Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων ή Θετικών Επιστημών.
– Γνώση σχεδιασμού και ανάλυσης Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα σε μοντελοποίηση διαδικασιών και ανάλυση σεναρίων χρηστών, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Γνώση μοντέλων κι εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας (business intelligence systems/ tools) όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Θέση 4
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σε Πληροφορική, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Δίκτυα ή/και Τηλεπικοινωνίες.
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο.
– Γνώση Μηχανισμών Διαχείρισης και Ασφάλειας Ενσύρματων και Ασύρματων Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Γνώση προγραμματισμού, τουλάχιστον σε SQL, C, Java, καθώς και προγραμματισμό στον παγκόσμιο ιστό και στο android, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Θέση 5
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διδακτορικό Δίπλωμα σε Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες ή Πληροφοριακά Συστήματα.
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πληροφορικής/ Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων ή Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχο.
– Γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και ειδικότερα σε δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, μοντελοποίηση διαδικασιών και ανάλυση σεναρίων χρηστών, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Γνώση αλγορίθμων και μοντέλων διαλειτουργικότητας εφαρμογών ασφάλειας σε ασύρματα κι ενσύρματα δίκτυα, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Θέση 6
Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και / ή διδακτορικό δίπλωμα με εξειδίκευση στα θέματα διαλειτουργικότητας εφαρμογών και τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο.
– Γνώση μοντέλων, συστημάτων και ολοκλήρωσής τους, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής ή παραδοτέα ή δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Αποδεδειγμένη γνώση σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως FP6, FP7, H2020, τουλάχιστον για κατηγορίες έργων ICT, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής ή παραδοτέα ή δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κ. Γιολάντα Γιακουμάτου, e-mail: ggiakou@unipi.gr(link sends e-mail), τηλ. 210 4142626 ώρες 10:00-15:00.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *