Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 508/22-5-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Προοπτική πολυκεντρική Ευρωπαϊκή μελέτη καταγραφής νεοδιαγιγνωσκομένων ασθενών με Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και IPSS χαμηλού ή ενδιάμεσου -1 κινδύνου», που χρηματοδοτείται από Radboud University, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Α. Συμεωνίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: «Ένταξη ασθενών στην μελέτη και λήψη δειγμάτων για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις» σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 31/12/2020, με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Βιολογίας Ελληνικών ΑΕΙ ή άλλο ισότιμο της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με κατεύθυνση στην Βιολογική Τεχνολογία
– Εργασιακή εμπειρία σε κλινικές μελέτες
– ICH-GCP Training (όχι προγενέστερο των 2 ετών)
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
– Πιστοποιημένη γνώση και ικανότητα χειρισμού Η/Υ

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Α. Συμεωνίδη, Αιματολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2613-603247.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *