Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Δημήτριος Ι. Φωτιάδης), του EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2016-RTD-GA 731944, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο: Design of the architecture of HarmonicSS platform and set up of the secure cloud infrastructure and repositories.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε συναφές αντικείμενο
– Εμπειρία σε: α) Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών β) Σχεδιασμό αρχιτεκτονικών νέφους γ) Ενσωμάτωση συστημάτων σε πλατφόρμες νέφους
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2651009006.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *