Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Προσαρμογή και Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002002, 2016ΣΕ33410021, προκηρύσσει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ή ισοδύναμου διπλώματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)
– Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην περιοχή της επιστήμης υπολογιστών
– Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
– Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ή ισοδύναμου διπλώματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)
– Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επιστήμη και τεχνολογία υπολογιστών
– Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2).
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση δικτύων δεδομένων (WAN,LAN,LNS,VPN)

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ισοδύναμου διπλώματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)
– Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών
– Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
– Εργασιακή εμπειρία 3 ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με τεχνολογίες PhP, HTML5, CSS3, Javascript και MySQL

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ισοδύναμου διπλώματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών.
– Καλή Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2)
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφή στο αντικείμενο της θέσης, κατάλληλα τεκμηριωμένη

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Τμημάτων ΤΕΙ Πληροφορικής/Ηλεκτρολογίας ή ισοδύναμο.
– Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2).
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διαχείριση Υπολογιστικών Συστημάτων τύπου Unix και Windows, στην εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων SAN & NAS Storages, στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Εξυπηρετητών Δικτυακών υπηρεσιών και σε λειτουργίες ασφάλειας δεδομένων (backup, restore, snapshots and replicas, κλπ).

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *