Θέσεις εργασίας για Επιστημονικούς Συνεργάτες στο Τ.Ε.Ι.- Α.Μ.Θ.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, του ΤΕΙ ΑΜΘ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύµβασης ανάθεσης Εκπαιδευτικού έργου, για την διδασκαλία των µαθηµάτων (Strategic Management,Research Methods) στα αγγλικά µετά από διαδικασία συνέντευξης. Η χρονική διάρκεια των συµβάσεων θα είναι για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Τεχνολόγος Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή άλλης συναφούς ειδικότητας
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιθυµητός
– ∆ιδακτορικός τίτλος στον τοµέα των προσοµοιώσεων χηµικών διεργασιών
– Τουλάχιστον πενταετή (5) εµπειρία
– Γνώση χειρισµού λογισµικού προσοµοιώσεων µηχανικής πετρελαίου θα εκτιµηθεί µε εξέταση δεξιοτήτων

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Αποδεδειγµένη γνώση Αγγλικής και Αγγλικής ορολογίας Θετικών Επιστηµών (επιθυµητοί αντίστοιχοι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στην Αγγλική).
– ∆ιδακτορικός τίτλος στον τοµέα της Νανοτεχνολογίας
– Τουλάχιστον τριετή (3) επαγγελµατική εµπειρία
– Εµπειρία στην ανάπτυξη δικτύων, στη συντήρηση αυτών καθώς και βάσεων πληροφορικής επιθυµητή
– ∆ηµιουργία ιστοσελίδων, λογισµικού, βάσεων δεδοµένων κλπ θα εκτιµηθεί µε βάση δείγµατα αυτοδύναµης εργασίας
– Γνώση χειρισµού και λειτουργίας µικροσκοπίων και συγκεκριµένα: SEM, TEM, AFM θα εκτιµηθεί µε εξέταση δεξιοτήτων

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο της αλλοδαπής
– Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
– ∆ιδακτορικός τίτλος στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
– Πιστοποιηµένη γνώση Η/Υ
– Άριστη γνώση Αγγλικών
– Προϋπηρεσία σχετική µε το αντικείµενο της θέσης
– Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω προκήρυξη, δίνονται στο τηλέφωνο 2510 462337.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *