Θέση εργασίας στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε.

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000928 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για το ρόλο του επιστημονικού συνεργάτη – συμβούλου υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Υποστηρικτικές ενέργειες ενίσχυσης της ποιότητας της κατάρτισης και της συλλογικής δράσης».

Απαιτούμενα προσόντα:
– Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές επιστήμες
– Αποδεδειγμένη Διδακτική Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (τουλάχιστον 500 ωρών κατά τα τελευταία πέντε έτη).
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη τριών τουλάχιστον εκπαιδευτικών υλικών για προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων έκτασης άνω των 50 σελίδων έκαστο.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη τριών τουλάχιστον εκπαιδευτικών υλικών 50 σελίδων έκαστο σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη συγγραφέων τριών (3) τουλάχιστον εκπαιδευτικών υλικών για προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 50 τουλάχιστον σελίδων έκαστο.
– Εμπειρία στην υποστήριξη συνδικαλιστικής δράσης (συνδικαλιστική εκπαίδευση, συμβουλευτική, έρευνες – μελέτες κ.λπ.)
– Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού για αντικείμενο κατάρτισης ενηλίκων που αναπτύχθηκε από τον υποψήφιο / την υποψήφια για χρήση με μεικτή μεθοδολογία (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Καλλέργη Ελένη: τηλ. 210-3327714.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *