Θέσεις εργασίας για Εξωτερικούς Συνεργάτες στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αποφάσισε ομόφωνα να προσκαλέσει τους ενδιαφερόμενους να προμηθεύσουν με τις υπηρεσίες τους τα αρμόδια τμήματα της ΚΕΕΕ (Κεντρική Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Τμήμα Οικονομικού), μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και της επαγγελματικής και επιστημονικής εμπειρίας των ιδίων των υποψηφίων, με σύμβαση προμήθειας υπηρεσιών, ως εξής:

Θέση 1-2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου, κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 50/2001, [ήτοι Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής (Ε.Α.Π.), Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.),] της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προσηκόντως αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο από ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προσηκόντως αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο από ομοταγές πανεπιστημιακό ίδρυμα, σε συναφές με τα ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
– Προηγούμενη επιστημονική ή και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και ασφάλειας βάσεων δεδομένων

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΤΕΙ Τμήματος Λογιστικής.
– Άριστη γνώση: Ms Office (Word, Excel, Outlook) και Λογιστικού Προγράμματος.
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας , επιθυμητή καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
– Σχετική προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Επιστήμονα σε θέματα Πληροφορικής της ΚΕΕΕ κα Αναστασία Ξαρχά, Ακαδημίας 6, 5ος όροφος, τηλ. 2103392440 και τυχόν ερωτήματα σε mail: nxarcha@gmail.com(link sends e-mail), nxarcha@uhc.gr(link sends e-mail).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *