Θέσεις εργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του αναπτυξιακού έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ για την πλήρη παρακολούθηση των προγραμμάτων και ιδιαιτέρως την πλήρη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το HORIZON 2020 και το ΕΣΠΑ 2014-2020», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81580 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Νικολαΐδη, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Θέση 1
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Eμπειρία σε εργασίες οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης έργων ευρωπαϊκών ή έργων ΕΣΠΑ συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαιτούμενα Προσόντα:
– Κατοχή πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Διοικητικών Επιστημών, ή Οικονομικών Επιστημών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
– Εμπειρία στην διοικητική υποστήριξη έργων ή σε εργασίες διοικητικής φύσεως, συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα
– Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης με την ειδικότητα της υπό πλήρωση θέσης
– Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Μαρία Κατσιούλη (τηλ. 28210 37040, email mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail)) και κα Ειρήνη Κουτσογιαννάκη (τηλ. 28210 37063).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *