Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι ύστερα από την αριθμ. 92/12/14-6-2017 απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρεις (3) συμβούλους υποστήριξης με σύμβαση μίσθωσης έργου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Αναδιοργάνωση του συστήματος παρακολούθησης και αποτίμησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που υλοποιούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό 2014-2020».

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή δίπλωμα Λογιστικής οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ΠΣΕ και Κ.Α.Τ.Ε.Ε., ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων σε Λογιστική και Διοικητική υποστήριξη ερευνητικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συνοδευόμενη από συστατικές επιστολές εργοδοτών.
– Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 23210- 49168.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *