Νέοι Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πολυτεχνείο Κρήτης» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με αριθμό πρόσκλησης 12277/14.06.2017 και Κωδικό ΕΔΒΜ45, Α/Α ΟΠΣ 2144 (ΑΔΑ: Ψ928465ΧΙ8-Ω22), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81689 (MIS 5008787), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Οι θέσεις αφορούν τις εξής σχολές:
– Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
– Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
– Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
– Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
– Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Μαρία Κατσιούλη (τηλ. 28210-37040) και στον κ. Θεμιστοκλή Ψαρρά (28210-37057), (email:mkatsiouli@isc.tuc.gr(link sends e-mail) και themos@isc.tuc.gr(link sends e-mail)).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *