Θέσεις εργασίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Κοινοποιήστε το άρθρο

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου/Προγράμματος με τίτλο «Λειτουργία – Ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Διαχείριση ποσοστού των εσόδων από δίδακτρα ΠΜΣ – Φάση 2)» (εφεξής «έργο»), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και τελεί υπό την εποπτεία του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γεωργίου Στάμου, επιστημονικά υπευθύνου του Έργου, προκηρύσσει έξι (6) Θέσεις με σχέση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης.

Θέση 1-2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ / ΑΤΕΙ σε γνωστικό αντικείμενο σπουδών σχετικό με Πληροφορική, Δίκτυα, Τηλεπικοινωνίες, Επιστήμη Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της θέσης (ενδεικτικά: τεχνολογίες υπολογιστικών συστημάτων, software, hardware, δικτύων, τηλεπικοινωνιών, ασφάλειας συστημάτων, κλπ.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγμένη διετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέση στελέχους τμήματος υποστήριξης και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, κατά προτίμηση σε ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο.
– Τεκμηριωμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία με το αντικείμενο απασχόλησης (υποβάλλονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας – αντίστοιχες βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα).
– Τεκμηριωμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέση προώθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σε ανάλογη θέση.
– Πιστοποιημένη γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ καθώς και εφαρμογών διαδικτύου.
– Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Κατοχή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ηλεκτρολόγου- ηλεκτροτεχνίτη, ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού ή συναφούς αντικειμένου.
– Καλή γνώση χρήσης Η/Υ.
– Αποδεδειγμένη συναφής επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη/ συντήρηση εγκαταστάσεων οργανισμών ιδιωτικού ή/και δημοσίου τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών.

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Σχολής Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Ελλάδος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
– Αποδεδειγµένη τουλάχιστον πενταετής (5ετής) προηγούμενη εµπειρία απασχόλησης σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη.
– Γνώση διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων και εργαλείων.
– Τεκμηριωμένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. 50/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Θωμαϊδα Γκριμπίζη (τηλ. 2310-474563, e-mail: t.gkrimpizi@ihu.edu.gr (link sends e-mail)) και στην κ. Χαρίκλεια Μπαξεβάνη (τηλ. 2310-807554, e-mail: c.mpaxevani@ihu.edu.gr (link sends e-mail)).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *