Θέση εργασίας στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), για την υλοποίηση του έργου «Development of approaches to harmonization of comprehensive internationalization strategies in higher education, research and innovation at EU and Partner Countries «HARMONY» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θωμίδη Θωμά του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
– Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση εκπαιδευτικών οργανισμών τουλάχιστον τριών ετών
– Εμπειρία στη διαχείριση έργων
– Γνώση πληροφορικής
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας
– Πιστοποίηση ως κύριος επιθεωρητής ποιότητας κατά ISO 9001

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο 2310013680.

Σχετικός σύνδεσμος:
http://diavgeia.gov.gr

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μενού