ΑΣΕΠ: Τροποποίηση στην προκήρυξη 10Κ/2017

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το ΑΣΕΠ τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 10Κ/2017 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 27/4.8.2017 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι¬καίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογι¬κής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Πε¬ριβάλλοντος και Ενέργειας) ως εξής:

Στη σελίδα 712 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η παράγραφος 2.γ:

γ) από το έτος 1977 έως και το έτος 1996 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ (κωδ. θέσεων 301-308) ήτοι του κλάδου Τεχνικών (Τ4) ειδικοτήτων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑ¬ΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/51/16638/14.7.2016, ΦΕΚ 2243/20.7.2016/τ.Β’).Αντικαθίσταται στο ορθό:

γ) από το έτος 1977 έως και το έτος 1996 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ (κωδ. θέσεων 301-318) ήτοι του κλάδου Τεχνικών (Τ4) ειδικοτήτων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟ¬ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/51/16638/14.7.2016, ΦΕΚ 2243/20.7.2016/τ.Β’).

 

 

 

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *