218 προσλήψεις στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα οκτώ (218) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα:

 • 4 ΠΕ Γεωπόνων – Εκτιμητές.
 • 3 ΠΕ Γεωπόνων.
 • 1 ΠΕ Χημικός Μηχανικός .
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών/Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • 3 ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής.
 • 3 ΤΕ Λογιστών.
 • 2 ΤΕ Αυτοματιστών.
 • 16 ΤΕ/ΔΕ Αναλυτών-τριών Χημείου.
 • 3 ΤΕ Μηχανολόγων .
 • 1 ΤΕ Χειριστές Λεβήτων .
 • 1 ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών.
 • 1  ΔΕ Υδραυλικοί.
 • 2 ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων.
 • 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών.
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες.
 • 3 ΔΕ Αποθηκάριοι.
 • 21 ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου.
 • 3 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων .
 • 7 ΔΕ Χειριστών προωθητών γαιών .
 • 5 ΔΕ Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων.
 • 1 ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες.
 • 83 ΥΕ Εργατών-τριών γενικών καθηκόντων.
 • 49 ΥΕ Βοηθών μηχανών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι οκτώ (8) ημέρες (από 14-08-2017 έως 21-08-2017) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Πηγή:epixeiro.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *