Νέοι Επιστήμονες Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο Α.Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του TEI Πελοποννήσου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 – ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009075 , της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 11601/17/5/2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής Ερευνών 16/18-7-2017 (Θέμα 5ο) σχετικά με την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και την απόφαση ένταξης της πράξης με αριθμ. Πρωτ. 13681/08-08-2017, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι θέσεις αφορούν τα εξής τμήματα:
– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
– Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
– Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πρεζεράκου Ελένη (τηλ. 27210 45125 και 27210 452016, e-mail: eidikos@teikal.gr(link sends e-mail)).

 

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας για Διδάσκοντες στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Προηγούμενο άρθρο
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί στα ΔΙΕΚ – ΔΣΕΚ
Μενού