Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κοινοποιήστε το άρθρο

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020) υλοποιεί το εγκεκριμένο ερευνητικό έργο µε τίτλο «Terabit/s Wireless Connectivity by TeraHertz innovative technologies to deliver Optical Network Quality of Experience in Systems beyond 5G-TERRANOVA» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση 1
Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Οικονομικής Σχολής / Διοίκησης Επιχειρήσεων.
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
– Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών με έμφαση στην μοντελοποίηση διαδικασιών, προσομοίωσης εφαρμογών και συστημάτων, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής ή παραδοτέα ή δημοσιευμένες εργασίες κτλ
– Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
– Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στην συγγραφή σχετικών ερευνητικών άρθρων και τεχνικών εκθέσεων.
– Άριστη γνώση Αγγλικών

Θέση 2
Απαραίτητα Προσόντα:
– Διδακτορικός τίτλος σε Δίκτυα ή/και Τηλεπικοινωνίες.
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Σχολών Πολυτεχνείου, Α.Ε.Ι. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή συναφές.
– Γνώση Μηχανισμών Διαχείρισης Ενσύρματων και Ασύρματων Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής, παραδοτέα, δημοσιευμένες εργασίες κτλ.
– Γνώση τεχνικών διαχείρισης παρεμβολών.
– Γνώση τεχνικών επεξεργασίας σήματος βασικής ζώνης για την αντιμετώπιση ατελειών του υλικού (πχ. I/Q imbalance, phase noise, amplifier’s non-linearitlies)
– Γνώση Αγγλικών

Θέση 3
Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τηλεπικοινωνιών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή συναφές.
– Γνώση θεμάτων μοντελοποίησης, ανάλυσης, αρχιτεκτονικής και σχεδίασης ασυρμάτων δικτύων
– Γνώση του λογισμικού Matlab και χρήση του στην μοντελοποίηση διαδικασιών και ανάλυσης σεναρίων, τεχνικών και αλγορίθμων βελτιστοποίησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων
– Γνώση Αγγλικών

Θέση 4
Απαραίτητα Προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Πολυτεχνικών Σχολών ή συναφές.
– Γνώση θεμάτων μοντελοποίησης, ανάλυσης, αρχιτεκτονικής και σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών δικτύων
– Γνώση εργαλείων λογισμικού για τη μοντελοποίηση διαδικασιών και ανάλυσης σεναρίων, τεχνικών και αλγορίθμων βελτιστοποίησης τηλεπικοινωνιακών δικτύων
– Γνώση Αγγλικών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στην κα Βασιλική Διβόλη, e-mail: bdivoli@unipi.gr(link sends e-mail), τηλ. 210 4142611 ώρες 10:00-15:00.

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *