Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των ∆ιαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, το ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΝΠΙ∆, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων), προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Θέση 1
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ΑΕΙ
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε διαχείριση συστημάτων με λειτουργικό σύστημα Unix/Linux (*)
– Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 2
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα Πανεπιστημίου
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε σχεδιασμό και προγραμματισμό/ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (κατά προτίμηση, σε ανάπτυξη web εφαρμογών, βάσεων δεδομένων ή πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης)
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συντονισμό τεχνικής ομάδας ανάπτυξης λογισμικού
– Τεκμηριωμένη εμπειρία σε σύνταξη τεχνικών εγγράφων (όπως τεχνικών προδιαγραφών, παραδοτέων, αναφορών, εκθέσεων προόδου κλπ) στην ελληνική γλώσσα
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Θέση 3
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα Πανεπιστημίου
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε προγραμματισμό/ανάπτυξη (programming) web εφαρμογών ή πληροφοριακών συστημάτων
– Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τεχνολογίες PHP & MySQL
– Τεκμηριωμένη εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 4
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή «Καθηγητικής» Σχολής
– Επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών σε παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαίδευση (όπως αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού ή εκπαιδευτικών σεναρίων ή μαθησιακών αντικειμένων ή LMSs / ψηφιακών εκπαιδευτικών πλατφορμών σε σχολική τάξη)
– Τεκμηριωμένη εμπειρία σε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ή/και εγχειριδίων χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών ή συστημάτων για την εκπαιδευτική κοινότητα (στην ελληνική γλώσσα)
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Θέση 5
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ΑΕΙ
– Τεκμηριωμένη εργασιακή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη γλώσσα προγραμματισμού Java, από τρεις (3) τουλάχιστον εφαρμογές/έργα ή για τουλάχιστον τρία (3) έτη
– Τεκμηριωμένη εμπειρία σε ανάπτυξη βάσεων δεδομένων όπως PostgreSQL ή MySQL
– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 6
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ΑΕΙ
– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε front-end web development με τις εξής τεχνολογίες: α) HTML/HTML5 β) CSS/CSS3 γ) JavaScript, jQuery
– Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε γραφιστική σχεδίαση ιστοσελίδων ή διεπαφών χρήστη (GUI) σε εφαρμογές λογισμικού
– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 7
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωμα Πανεπιστημίου στο αντικείμενο της Πληροφορικής
2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε σχεδιασμό ή προγραμματισμό/ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (κατά προτίμηση, εκπαιδευτικών εφαρμογών ή συστημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης)
3. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συντονισμό έργων ή ομάδων
4. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Θέση 8
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωμα Πανεπιστημίου
2. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε σχεδιασμό ή ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ή μικρο-εφαρμογών (apps) ή συγγραφή (authoring) ψηφιακού εκπαιδευτικού λογισμικού ή υλικού
3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 9
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ΑΕΙ
2. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε front-end web development με τις εξής τεχνολογίες HTML/HTML5 και CSS/CSS3
3. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε γραφιστική σχεδίαση ιστοσελίδων ή διεπαφών χρήστη (GUI) σε εφαρμογές λογισμικού
4. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 10
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ή ∆ίπλωμα Πανεπιστημίου
2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε επιμέλεια επιστημονικών / τεχνικών κειμένων ή κειμένων θετικών επιστημών γενικά ή σε τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού θετικών επιστημών
3. Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Θέση 11
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ΑΕΙ
– Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε front-end web development με τις τεχνολογίες HTML/HTML5 και CSS/CSS3
– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Θέση 12
Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο ή ∆ίπλωμα ΑΕΙ
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών (help desk)
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε τεχνικούς ελέγχους εφαρμογών, πληροφοριακών συστημάτων ή ψηφιακού περιεχομένου (software tester) με χρήση σχετικών εργαλείων
– Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail:ada@cti.gr(link sends e-mail).

 

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *