Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό ∆ημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΙΤΥΕ ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Θέση 1-5
Απαραίτητα προσόντα:
– Απόφοιτος ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας του ΥΠΠΕΘ.

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο ΑΤΕΙ.
– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική
– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).
– Επαγγελματική εμπειρία ως Επιστήμονας Πληροφορικής τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα, με καλή γνώση εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία σχολικών μονάδων και στη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή ∆ίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.
– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.
– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).
– Επαγγελματική εμπειρία ως Επιστήμονας Πληροφορικής τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας στην πλατφόρμα .Net με χρήση ASP/C# και SQL Server.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή ∆ίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.
– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.
– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).
– Επαγγελματική εμπειρία ως Επιστήμονας Πληροφορικής τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας στην πλατφόρμα .Net με χρήση ASP/C# και SQL Server.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Θέση 9
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή ∆ίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.
– Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.
– Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).
– Επαγγελματική εμπειρία ως Επιστήμονας Πληροφορικής τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη web εφαρμογών μεγάλης κλίμακας στην πλατφόρμα .Net με χρήση ASP/C# και SQL Server.
– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούνται από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαμοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *