ΤΟΜΥ: Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για τις 2.868 προσλήψεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 68

Λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γις τις 2.868 προσλήψεις συμβασιούχων διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Τοπικές Μονάδες Υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:

  • 956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής  και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
  • 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.
  • 478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής  και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.
  • 239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
  • 478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
  • 478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

1. Τρόπος
Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α’:ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) συμπληρώνουν και υποβάλλουν αίτηση μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).
Οι οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: Οδηγίες Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον υποψήφιο

2. Φάκελος Υποψηφιότητας
Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) στην οποία ανήκει η θέση επιλογής τους.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β’:ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και η τελική υπογεγραμμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εσωκλείονται σε φάκελο μεγέθους Α4.

Στη θέση του παραλήπτη αναγράφονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣ: ………………… Υγειονομική Περιφέρεια
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΘΕΜΑ: Αίτηση για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
 Πίνακες Κατάταξης

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται αυτόματα και δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (tomy.moh.gov.gr) και των Υ.Πε ανά κωδικό θέσης και κατηγορία/ειδικότητα με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτηση.
Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά κωδικό θέσης, κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας σε πίνακες κατάταξης με βάση τα υπευθύνως δηλωθέντα στοιχεία του, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, συμπεριλαμβανομένου και του κριτηρίου της εντοπιότητας.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στην με αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.48427, (ΦΕΚ 2162/τ.Β/23-6-2017) υπουργική απόφαση. Συνεπώς, στην τελική μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη, πέραν των υποχρεωτικών, και όποια άλλα μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα προσόντα, τα οποία ο υποψήφιος διαθέτει και επικαλείται στην υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση.

Χρήσιμες συμβουλές

  • Αποθηκεύετε συχνά την πρόοδό σας κατά διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Η αποθήκευση δεν οριστικοποιεί τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί.
  • Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, παρακαλείσθε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.
  • Αξιοποιήστε το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως περιγράφεται στην προκήρυξη. Οι πιθανότητες επιτυχίας σε θέση εντός της Περιφερειακής Ενότητας μόνιμης κατοικίας είναι αυξημένες.

Τι είναι οι ΤΟΜΥ;

Είναι οι Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Στελεχώνονται από μια ολιγομελή διεπιστημονική ομάδα υγείας.
Βασική τους αποστολή θα είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ΠΦΥ στον πληθυσμό ευθύνης τους.

Τι κάνουν οι ΤΟΜΥ;

– Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού.
– Παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας.
– Βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών, με έμφαση στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα και άλλες.

Κατεβάστε εδω τις οδηγίες για το πως θα κάνετε αιτηση

 

 

 

Πηγή:e-dimosio.gr

Μενού