Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 517 / 01-09-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ» που χρηματοδοτείται από την εταιρία INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παυλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί σε ανάθεση έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
– Εμπειρία και προϋπηρεσία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ευρείας κλίμακας.
– Εμπειρία σε ανάπτυξη java SOLID εφαρμογής με χρήση βιβλιοθήκης Bo2 και SOLID principles.
– Εμπειρία στη χρήση συνεργατικών εργαλείων όπως Mercurial ή SVN repositories (Version Control Systems).
– Εμπειρία στις παρακάτω τεχνολογίες: twiki markup, Hirbernate, Apache Wicket, Maven, Websphere Application Server, DB2, Jenkins.
– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. Γεώργιο Παυλίδη καθηγητή, Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610 997535, e-mail: pvlds@ceid.upatras.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *