Θέσεις εργασίας για Εκπαιδευτικό – Διδακτικό Προσωπικό στο ΚΕΣΕΝ Ραδιοηλεκτρονικών / Ραδιοεπικοινωνιών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 60

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών Ραδιοεπικοινωνιών του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, έναν (1) ωρομίσθιο καθηγητή της ειδικότητας:

– Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξης με Πιστοποιητικό REO Β’ Τάξης και ελλείψει υποψηφίων με πιστοποιητικό REOΒ’ Τάξης, Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξης με Πιστοποιητικό Χειριστή Γενικής Χρήσης

Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα ή Πτυχίο Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοτηλεγραφητών ή ισότιμου σχολής
– Δίπλωμα Ραδιοτηλεγραφητή Α’ Τάξης Ε.Ν.
– Πιστοποιητικό REO Β’ Τάξης και ελλείψει αυτού Πιστοποιητικό Χειριστή Γενικής Χρήσης
– Πενταετής τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με την ειδικότητα Αξιωματικού Ασυρμάτου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210/5570450-210/5574956 και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου www.yen.gr.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Μενού