Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογία Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”

Κοινοποιήστε το άρθρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρµας, των ∆ιαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειµένων» που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312, ανακοινώνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο συνεργάτες.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστηµίου Πληροφορικής ή ∆ίπλωµα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή ισοδύναµο
– ∆ιδακτική εµπειρία ως Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ19 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) στην Πρωτοβάθµια ή ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
– Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε υποστήριξη (help desk) χρηστών/εκπαιδευτικών για ανάρτηση και δηµοσίευση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακά αποθετήρια ή εκπαιδευτικές πύλες
– Εµπειρία σε µετασχολιασµό (τεκµηρίωση µε µεταδεδοµένα) µαθησιακών αντικειµένων Πληροφορικής
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Πανεπιστηµίου Πληροφορικής ή ∆ίπλωµα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναµο
– Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών σε οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη έργων στο χώρο της πληροφορικής (IT), χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή ιδιωτικούς πόρους
– Εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε σύνταξη αναφορών, εκθέσεων προόδου και παραδοτέων έργων στο χώρο της πληροφορικής, κατάλληλα τεκµηριωµένη στο βιογραφικό σηµείωµα καθώς και µε ξεχωριστό έντυπο, που θα περιλαµβάνει αναλυτικό κατάλογο µε τουλάχιστον 10 παραδοτέα ή εκθέσεις προόδου ή αναφορές που έχει συντάξει ο/η υποψήφιος ή έχει συµµετάσχει µε κεντρικό ρόλο
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2)

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αδαµοπούλου Αγγελική, e-mail: ada@cti.gr(link sends e-mail).

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *