Θέσεις εργασίας στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος και Διάχυση αποτελεσμάτων» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία χρονοσειρών, μοντέλων και ενημερώσεων σχετικά με τις πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014‐2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), με κωδικό ΕΛΚΕ 81211 και Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τσιρογιάννη Ιωάννη ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με οκτώ (8) ερευνητές – συνεργάτες.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου σχολής πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε αντικείμενα σχετικά με προηγμένα συστήματα πληροφοριών
– Γνώσεις πληροφορικής: γνώση δημιουργίας και διαχείρισης web sites, γνώση Web τεχνολογιών και Βάσεων Δεδομένων, γνώση δημιουργίας εφαρμογών Android σχετικά με πράσινη υποδομή ΟΤΑ ή/και υδρολογίας
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 (Άριστη)

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πολυτεχνικής σχολής
– Γνώσεις πληροφορικής:GIS
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 (Άριστη)

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου γεωτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενα σχετικά με εφαρμογές πληροφορικής (κατά προτίμηση GIS) σε υδρολογικά μοντέλα
– Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), λογισμικό ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακών υδρολογικών μοντέλων, γνώσεις προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, Django)
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 (Μέτρια)

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικά με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος
– Εξασφάλιση χρήσης γεωδαιτικού εξοπλισμού για τοπογραφικές αποτυπώσεις ακριβείας
– Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 (Μέτρια)

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικά με εναέρια φωτογραμμετρία
– Εξασφάλιση χρήσης εξοπλισμού για εναέρια φωτογραμμετρία
– Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), Pix4D, MissionPlanner, AgiSoft)
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 (Μέτρια)

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου σχολής θετικών επιστημών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικά με τη διαχείριση ηλεκτρονικών σημάτων
– Γνώση χειρισμού Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών
– Γνώση διαχείρισης συστημάτων βάσεων δεδομένων (υλικό και λογισμικό)
– Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), Pix4D, MissionPlanner, AgiSoft
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 (Μέτρια)

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου γεωπονικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γωπονικής κατεύθυνσης
– Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MS‐Office, πακέτο στατιστικής επεξεργασίας (SPSS), σχεδιαστικά πακέτα (κατά προτίμηση Autocad) και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 (Άριστη)

Θέση 8
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο πανεπιστημίου γεωπονικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γωπονικής κατεύθυνσης
– Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MS‐Office, πακέτο στατιστικής επεξεργασίας (SPSS), σχεδιαστικά πακέτα (κατά προτίμηση Autocad) και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
– Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2/C2 (Άριστη)

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810‐50330/26810‐50038.

 

 

Πηγή:career.duth.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *